پلکسر

پلکسر یکی از روش های جوانسازی می باشد که به دلیل مزایای زیادی که دارد امروزه به روشی محبوب در میان افراد سراسر دنیا تبدیل شده است. مزایای استفاده از روش پلکسر از جمله مزایای بی شمار این روش می توان به موارد ذیل اشاره نمود: برای انجام این روش نیاز به بیهوشی و بی حس...