پیلینگ

پیلینگ یا همان لایه برداری، روش جوانسازی است که با انجام این روش سلول های مرده پوست، لایه های فرسوده و سطحی پوست حذف شده و به موجب آن اسکارهای سطحی خفیف را از بین برده، سطح پوست را از منافذ باز عاری کرده، چین و چروک های ظریف را رفع نموده، لک های ناشی از زخم، جوش و...