مراقبت های بعد از تزریق فیلر

مراقبت های بعد از تزریق فیلر شامل نکات و دستورالعمل هایی است که رعایت صحیح آن ها موجب حاصل شدن بهترین نتایج از روش جوانسازی پوست با تزریق فیلر شده و در روند بهبودی و کاهش عوارض جزئی ناشی از این روش تسریع ایجاد می کند. لازم به ذکر است که پشت گوش انداختن و عدم رعایت...