مراقبت های بعد از کربوکسی تراپی

میل به زیبایی و زیباتر شدن از گذشته در افراد وجود داشته است. امروزه و با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ، این میل و اشتیاق به اوج خود رسیده است و همین امر ، موجب می شود تا افراد روش های جوانسازی زیادی ، همچون کربوکسی تراپی را برای بهبود وضعیت ظاهری خود انجام دهند. این...