لیفت نخ

یکی از اتفاقات ناخوشایندی که در اثر افزایش سن رخ می دهد افتادگی پوست می باشد ؛ اما خوشبختانه راه های درمانی بسیاری به منظور رفع این ضایعه وجود دارد که برخی تهاجمی ( جراحی لیفتینگ ) و برخی دیگر مانند عمل لیفت نخ غیر تهاجمی می باشند. از آنجایی که اغلب افراد میل به زیبا...