تزریق چربی

فرآیند تزریق چربی که به طور کاملاً تخصصی توسط دکتر آتسا اقبال نژاد انجام می شود ، در واقع انتقال چربی سالم از نواحی که چربی مازاد به بخش هایی است که نیاز به چربی دارند. تزريق چربي ، با هدف جوانسازی پوست در اصفهان در نواحی صورت و پشت دست ها از مواردی پر طرفدار بوده و...