مراقبت های بعد از تزریق چربی

تزریق چربی که به آن پیوند چربی نیز گفته می شود روش کم تهاجمی است که پزشک برای انجام آن سلول های چربی مورد نیاز را به دقت از اندام های فربه بدن استخراج نموده و برای پر کردن قسمت های کم حجم و لاغر به کار می گیرد. برای دریافت نتیجه بهتر از این روش بهتر است نکاتی را تحت...