این بخش، انحصارا ویژه عزیزانی می باشد که سابقه معاینه قبلی نداشته و متعاقبا پرونده ای تشکیل نداده اند.
این امکان برای عزیزانی که قبلا تحت معاینه قبلی قرار گرفته و دارای پرونده هستند، فراهم می باشد که سوالات خود را از طریق تماس تلفنی طرح نمایند.
نسبت به پاسخگویی سوالات عنوان شده، پس از آنالیز و ارزیابی پرونده بیماران مبادرت به عمل خواهد آمد.

19
0
مشتاق سوالات شما هستیم، لطفا سوال خود را مطرح کنید!x