مراقبت های بعد از سابسیژن

مراقبت های بعد از سابسیژن : بروز مقداری تورم بعد از سابسیژن در موضع درمان کاملاً طبیعی می باشد؛ تورم اولین نشانه شروع فرایند ترمیم

0
مشتاق سوالات شما هستیم، لطفا سوال خود را مطرح کنید!x