مراقبت های بعد از تزریق ژل

معمولاً افرادی که برای اولین بار  تزریق ژل انجام می دهند سوالات زیادی در رابطه با دوران نقاهت این روش جوانسازی پوست، عوارض ناشی از آن و مراقبت هایی که پس از آن باید رعایت کنند می پرسند. در ادامه به تعدادی از مهم ترین نکات ودستورالعمل های که تحت عنوان مراقبت های بعد از...