مراقبت های بعد از کربوکسی تراپی

میل به زیبایی و زیباتر شدن از گذشته در افراد وجود داشته است. امروزه و با پیشرفت  تکنولوژی و علم پزشکی این میل و اشتیاق به اوج خود رسیده است و همین امر موجب می شود تا افراد روش های جوانسازی زیادی همچون کربوکسی تراپی را برای بهبود وضعیت ظاهری خود انجام دهند. این روش ،...