مراقبت های بعد از جراحی پلک

بعد از تمام عمل های جراحی افراد باید یکسری نکات را رعایت کنند تا دوران نقاهت به بهترین نحو ممکن سپری شده و در روند بهبود آن ها تسریع ایجاد شود. رعایت این نکات همچنین تاثیر بسزایی در رضایت بخش بودن نتیجه به دست آمده از جراحی و کاهش احتمال بروز عارضه ناشی از آن می گردد....