پرسش و پاسخ

این بخش، انحصارا ویژه عزیزانی می باشد که سابقه معاینه قبلی نداشته و متعاقبا پرونده ای تشکیل نداده اند. این امکان برای عزیزانی که قبلا تحت معاینه قبلی قرار گرفته و دارای پرونده هستند، فراهم می باشد که سوالات خود را از طریق تماس تلفنی طرح نمایند. نسبت به پاسخگویی سوالات...