ویروس کرونا

بیشتر کشورهای جهان در حال حاضر با ویروس کرونا یا کوید-۱۹ درگیر هستند، این ویروس برای اولین بار در کشور چی نظهور نموده و به سرعت در دیگر

0
مشتاق سوالات شما هستیم، لطفا سوال خود را مطرح کنید!x