تزریق چربی

فرآیند تزریق چربی در واقع انتقال چربی سالم از نواحی که چربی مازاد دارند به بخش هایی که نیاز به چربی دارند، می باشد. تزریق چربی با هدف

0
مشتاق سوالات شما هستیم، لطفا سوال خود را مطرح کنید!x